Avanç Programació Festival

Presentació CCC FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÈS 2015

ACICOM – ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ vos convoca al

CCC FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÈS 2015

Vine al cinema i participa

Un dels objectius nuclears d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) des de la seua fundació és la millora de la dieta mediàtica dels valencians i de les valencianes. I, en aquest sentit, la nostra Associació vol potenciar els projectes audiovisuals nascuts al sí de la ciutadania i que aconsegueixen el seu suport.

Perquè és ben sabut el fet que l’audiovisual valencià, en general, i el cinema social especialment, troba molts entrebancs a l’hora tant de la producció i realització com de la seua distribució. Es tracta d’un mercat reduït i sense vies desenvolupades per aplegar al gran públic.

En conseqüència, també la ciutadania té molt poques opcions de visionar i gaudir obres d’interès fetes a la Comunitat Valenciana.

Per a ACICOM es un repte difícil i de gran complexitat perquè s’han de omplir mancances cròniques: cal obrir noves finestres i espais de distribució per a les produccions valencianes pràcticament desconegudes del gran públic; s’han de crear unes vies de difusió que generen sinergies positives i renovadores; se fa necessari donar a conèixer el treball dels nostres creadors i creadores al temps que se treballa en la promoció i valoració de la cultura audiovisual i es necessari enfrontar la conquesta de nous públics per al audiovisual valencià.

I si hem dit que des d’ACICOM se considera este projecte com un repte difícil i complex no volem dir que siga inviable sinó que expressem amb realisme la dificultat per poder abordar la seua realització amb possibilitats d’èxit. Estem convençuts de que paga la pena intentar-ho perquè sabem que el Cinema Social és un cinema de compromís. Compromís amb l’entorn, proper o llunyà, i amb el temps, històric o contemporani. Compromís amb els valors socials i amb la seua transmissió. Compromís amb la societat i la política. Amb l’art i la ciència.

I estos compromisos són assumits com a propis per ACICOM que valora el cinema social com un dels millors vehicles per fomentar nous models de vida, motivar
comportaments i actituds positives enfront de la humana existència, denunciar injustícies o generar anàlisi i reflexions vitals.

Es tracta d’un ample ventall de mirades produïdes gràcies a la capacitat d’iniciativa de tot el sector que ha de superar l’absència de recolzament institucional, i que només pot comptar amb la capacitat artística, professional i empresarial d’un col·lectiu arrelat a la seua societat que necessita el suport de la ciutadania per a endinsar-se en els temes que preocupen a la societat valenciana progressista i no adormida.

Però també es proposem interessar a altres sectors socials per a traure’ls del somni, el costum o l’avorriment mitjançant la reflexió sobre la nostra contradictòria realitat, oferint una visió plural i diversa amb les diferents temàtiques socials i polítiques com la immigració, la igualtat de gènere, la memòria històrica, la cooperació internacional, la salut i la educació, la societat del benestar, la competitivitat enfront de la solidaritat, les velles i les noves formes d’esclavitud o el drama de les guerres modernes i la pobresa.

La interessant experiència desenvolupada amb el cicle d’exhibició ens ha permès posar en contacte a nombroses persones, actores de la societat civil valenciana.

ACICOM és una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, que està conformada per més de 60 organitzacions cíviques i socials, (http://xepv.cat/www/qui-som/) que han vist interessant el projecte i ens permet somniar amb la viabilitat d’una futura xarxa o circuit d’exhibició alternatiu al comercial, dels productes audiovisuals valencians realitzats gràcies al micromecenatge aportat per la ciutadania valenciana, per aconseguir enriquir la nostra dieta mediàtica amb produccions audiovisuals de mirada crítica i compromesa per la millora del nostre entorn, siga quest social, ambiental, econòmic, educatiu, etc.

Donem doncs el pas de convertir el cicle d’exhibició en tot un Festival, nomenat CCC. Cinema Ciutadà Compromès, organitzat per ACICOM però amb la col·laboració de la Xarxa d’Entitats del País Valencià.

Així hem aconseguit la implicació de determinades entitats que tenen alguna sala de projecció, on tindrà lloc el Festival, entre les quals ja podem confirmar:

• Sala d’Actes del CCC Octubre d’Acció Cultural
• Sala d’Actes de Ca Revolta
• Teatre El Micalet, de la Societat Coral El Micalet
• Sala d’Actes del Centre Cívic i Cultural 3 Forques
• Intersindical Valenciana
• CCOO Cinema Social
• CAVE-COVA
• Col·legi Major Rector Peset

Les accions de la proposta van encaminades a la creació d’un Festival de produccions audiovisuals valencianes, que tenen en comú haver estat possibles gràcies al suport i el compromís de la ciutadania, amb l’objectiu d’iniciar una xarxa estable de difusió del cinema social i compromès amb la nostra societat.